ข่าวกิจกรรม
วันที่8กรกฎาคม2567 ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมเป็นเกียรติพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
📣 วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.09 -11.30 น. นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมเป็นเกียรติ พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 📢 วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) มอบหมายให้คณะครู และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษาและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ มณฑลพิธีข่วงเมืองน่าน 📢 วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:00 น. นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ มณฑลพิธีข่วงเมืองน่าน เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ด้านพระพุทธศาสนา และน้อมถวายวัดในเขตเทศบาลเมืองน่าน ภายใต้โครงการแห่เทียนพรรษา (พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา) ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 5 - 18 กรกฎาคม 2567 ณ มณฑลพิธีข่วงเมืองน่าน (หน้าวัดภูมินทร์) และวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com