ข่าวกิจกรรม
วันที่9กรกฎาคม2567 นักเรียนชั้นป.5 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมชมนิทรรศการเมืองสุขยั่งยืน
วันที่9กรกฎาคม 2567 นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) มอบหมายให้ นางสุขฤทัย ผัดผล นางอัจฉริยาภรณ์ อิศรีสกุล นายสุทธิพงษ์ เกียรติยศ ครูประจำชั้น นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 38 คน ร่วมชมนิทรรศการเมืองสุขยั่งยืน โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดีตามวิถียั่งยืน ปี 2567 เยาวชนคนดี นำไทยสู่วิถีการพัฒนาที่ยั่งยืน “คิดกว้าง มองไกล เข้าใจไทย เข้าใจโลก” ณ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com