ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ขอเชิญท่านผู้ปกครองทุกระดับชั้นร่วมประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และรับผลการเรียนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคารเรือนหมอกฟ้า
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com