ข่าวกิจกรรม
วันที่25สิงหาคม2566ทีมจากกองช่างสุขาภิบาล เข้ามาสำรวจพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำล้นบ่อสิ่งปฏิกูลห้องน้ำ ในโรงเรียน
วันที่25สิงหาคม2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ขอขอบคุณท่านผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน ที่ได้มอบหมายให้ทีมจากกองช่างสุขาภิบาล เข้ามาสำรวจพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำล้นบ่อสิ่งปฏิกูลห้องน้ำ
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com