ข่าวกิจกรรม
วันที่27พฤศจิกายน2566โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีนักเรียนติดในรถยนต์ และซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิง
วันที่27พฤศจิกายน2566 ภายใต้นโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน โดย นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) และคณะครู จัดกิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีนักเรียนติดในรถยนต์ และซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิง ตามโครงการโรงเรียนปลอดภัย ภาคีร่วมใจพัฒนาตามหลักความพอเพียง กลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2 ทางโรงเรียนขอขอบคุณเครือข่าย วิทยากรมาให้ความรู้ และร่วมกิจกรรมครั้งนี้จากหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com