ข่าวกิจกรรม
วันที่16พฤษภาคม2567 โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วันที่16พฤษภาคม2567 นางพิลาสีนี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา ไหว้พระ ไหว้ศาลเจ้าที่ และกล่าวต้อนรับ คณะครู นักศึกษาฝึกสอน นักเรียน เนื่องจากเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และเยี่ยมชมให้กำลังใจแก่คณะครู นักเรียน และประมวลภาพกิจกรรมวันเปิดเรียนใหม่
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com