ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ข่าวกิจกรรม
วันที่17ก.ย.64 โรงเรียนจัดงานเกษียณประจำปี 2564 ให้แก่ครูกสิณา สองเมืองแก่น
วันที่16ก.ย.64ผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านเยี่ยมโรงเรียน
วันที่4ก.ย.64ครูเยี่ยมบ้านและมอบเครื่องบริโภคให้กับนักเรียน
วันที่1ก.ย.64การเปิดเรียนตามปกติ
ข่าวนักเรียน
สำหรับอาจารย์


โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com