ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการปิด–เปิดเรียนของโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ ฯ
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) แจ้งกำหนดการปิดเรียนในระหว่างวันที่ 14-30 พฤศจิกายน 2563 เตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

Masal Oku

ข่าวกิจกรรม
วันที่27พ.ย.63โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2563
วันที่25พ.ย.63ลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ร่วมพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีร
วันที่11พ.ย.63นักเรียนชุมนุมการแสดงร่วมแสดงในกิจกรรม “เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนเมืองน่
วันที่10พ.ย.63คณะครูและเทศมนตรีนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้
ข่าวนักเรียน
สำหรับอาจารย์


โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com