ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ยินดีต้อนรับทุกท่านเยี่ยมชมผลงาน/กิจกรรมของโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ข่าวกิจกรรม
วันที่4ธันวาคม2566โรงเรียนจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่5ธันวาคม2566คณะครูโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
วันที่4ธันวาคม2566โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) นำนักเรียนร่วมชมและศึกษาหาความรู้เนื่องในวันดินโลก
วันที่1ธันวาคม2566โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) รับรางวัล โรงเรียนต้นแบบการขับเคลื่อนรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน100 %
วันที่29-30พฤศจิกายน2566โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
วันที่29พฤศจิกายน2566เจ้าบ้านน้อยจุมปีฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะPTT-LNG
วันที่28พฤศจิกายน2566เจ้าบ้านน้อยจุมปีฯ ต้อนรับคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา
วันที่27พฤศจิกายน2566โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีนักเรียนติดในรถยนต์ และซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิง
ข่าวนักเรียน
สำหรับอาจารย์


โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com