ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)Masal Oku
ข่าวกิจกรรม
วันที่19กันยายน2565โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมือง (บ้านภูมินทร์) รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2565
วันที่17กันยายน2565ชมรมครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดงาน “เกษียณสุข เกษมสันต์” ให้แก่คณะครูและบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่15กันยายน2565โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดงานมุทิตาจิตให้กับครูที่เกษียณอายุราชการในปี2565
วันที่15กันยายน2565นักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19เข็มกระตุ้น
วันที่14กันยายน2565นักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมพิธีเปิดสนามเด็กเล่นที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดน่าน
วันที่1กันยายน2565โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง
วันที่31สิงหาคม2565โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่26สิงหาคม2565โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ประจำปี 2565
ข่าวนักเรียน
สำหรับอาจารย์


โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com