ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ข่าวกิจกรรม
วันที่18พฤษภาคม2567 ครูโรงเรียนร่วมอบรมโครงการพัฒนารูปแบบและควบคุมโรคไข้เลือดออก
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนร่วมนำเสนองานการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัย (โรงเรียนต้นแบบการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย )
วันที่16พฤษภาคม2567 โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วันที่15พฤษภาคม2567 โรงเรียนพ่นยาสารเคมีฆ่ายุงลายตัวแก่
วันที่14พฤษภาคม2567 โรงเรียนล้างทำความสะอาดเพื่อเตรียมเปิดเรียน
ประกาศการเปิดเรียน
วันที่13พฤษภาคม2567 โรงเรียนอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในโรงเรียน
วันที่12พฤษภาคม2567 โรงเรียนรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ พร้อมชำระค่าใช้จ่ายบำรุงการศึกษาเพิ่มเติม
ข่าวนักเรียน
สำหรับอาจารย์


โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com