ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมือน่าน (บ้านภูมินทร์)
ข่าวกิจกรรม
วันที่3มิถุนายน2566 นักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) รับเกียรติบัตร “เยาวชนดี วิถีพุทธ”
วันที่2มิถุนายน2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) พิธีถวายพระพรและลงนามถวายพระพรชัยมงคล
วันที่2มิถุนายน2566 นักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ในงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันที่28พฤษภาคม2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2566
วันที่25พฤษภาคม2566 คณะครูโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เข้าร่วมนำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ผู้ใช้จักรยายนต์ปลอดภัยร่วมกับชุมชน
วันที่20พฤษภาคม2566 คณะครู โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เข้าร่วมอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 21
วันที่18พฤษภาคม2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ได้รับการประกาศผ่านการพิจารณาการเป็นโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ระดับกลาง (ปี2566-2569)
ข่าวนักเรียน
สำหรับอาจารย์


โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com