ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2565
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
ข่าวกิจกรรม
วันที่19มกราคม2565 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ฯจัดกิจกรรมโครงการเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง
วันที่14มกราคม2565 คณะครูโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ฯ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลเป็นลบทุกคน
วันที่7มกราคม2565 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ฯ จัดกิจกรรมเด็กน้อยจุมปีฯ สวัสดีปีใหม่ 2565
วันที่7มกราคม2565 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้ง
ข่าวนักเรียน
สำหรับอาจารย์


โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com