ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ข่าวกิจกรรม
วันที่3-4กุมภาพันธ์2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมเป็นสถานที่กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง
วันที่3กุมภาพันธ์2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
วันที่27มกราคม2566โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลร่วมชมนิทรรศการผลงานวิชาการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วันที่27มกราคม2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนนอกสถานที่
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
วันที่24มกราคม2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดกิจกรรมวันตรุษจีน
วันที่24มกราคม2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างปฐมวัย
วันที่21มกราคม2566 คณะครูโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมกิจกรรม“หนาวนี้ กระซิบรักที่น่าน ปีที่ 11 วิ่งเติมรัก กระซิบฮักน่าน”
ข่าวนักเรียน
สำหรับอาจารย์


โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com