ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ข่าวกิจกรรม
วันที่21มีนาคม2565โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่21มีนาคม2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เข้าร่วมประชุมพัฒนาระบบความปลอดภัยในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2566
วันที่20มีนาคม2566โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่15มีนาคม2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ดำเนินการเป็นสนามสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่13มีนาคม2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดพิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษานักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่13มีนาคม2566 เด็กหญิงชนิกานต์ แก้วหนู และเด็กหญิงพิมพรรณ สนธิ ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการสอบแข่งขันทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี2566 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่8มีนาคม2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) รร่วมต้อนรับคณะ จากสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่8มีนาคม2566 หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่6
ข่าวนักเรียน
สำหรับอาจารย์


โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com