ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2567
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2567 กำหนดการเปิดรับสมัคร - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - วันที่ 30 เมษายน 2567 - เปิดรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 - อนุบาล 3) และระดับประถมศึกษา ( ป.1 –6) โดยรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (สามารถดาวโหลด ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน(www.cpn.ac.th) เว็บเพจ (โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน-บ้านภูมินทร์) และFacebook (ร.ร.จุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลบ้านภูมินทร์ หรือ มารับใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารกาญจนาภิเษก เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน 054-710558หรือเบอร์ 06-5269-3888 นายวินัย อนุมา (ธุรการโรงเรียน)
ข่าวกิจกรรม
เครื่องแต่งกายของนักเรียน
วันที่13-14เมษายน2567 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมกิจกรรมสงกรานต์
วันที่10เมษายน2567 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
วันที่9เมษายน2567โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดน่าน จัดอบรมปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กิจกรรมส่งเสริมโครงการเจ้าบ้านน้อยจุมปีฯ พาเที่ยว
วันที่6เมษายน2567คณะครูโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมพิธีถวายสักการะ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2567
วันที่29มีนาคม2567 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) มอบใบรายงานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา2566
ข่าวนักเรียน
สำหรับอาจารย์


โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com