ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2567
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2567 กำหนดการเปิดรับสมัคร - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - วันที่ 30 เมษายน 2567 - เปิดรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 - อนุบาล 3) และระดับประถมศึกษา ( ป.1 –6) โดยรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (สามารถดาวโหลด ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน(www.cpn.ac.th) เว็บเพจ (โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน-บ้านภูมินทร์) และFacebook (ร.ร.จุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลบ้านภูมินทร์ หรือ มารับใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารกาญจนาภิเษก เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน 054-710558หรือเบอร์ 06-5269-3888 นายวินัย อนุมา (ธุรการโรงเรียน)
ข่าวกิจกรรม
วันที่26กุมภาพันธ์2567 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เข้าร่วมขบวนพาเหรดกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดน่าน ประจำปี 2567
วันที่23กุมภาพันธ์2567 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา)
วันที่21-23กุมภาพันธ์2567 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนนอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
วันที่20กุมภาพันธ์2567 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ต้อนรับคณะกรรมการท้องถิ่นจังหวัดน่าน
วันที่20กุมภาพันธ์2567 นักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม
วันที่19กุมภาพันธ์2567 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ต้อนรับคณะคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลปลายบาง จ.นนทบุรี
วันที่18กุมภาพันธ์2567 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมกิจกรรม CHULA NAN RUNNING 2024
วันที่16กุมภาพันธ์2567 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายพระพรและถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ข่าวนักเรียน
สำหรับอาจารย์


โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com