ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ข่าวกิจกรรม
วันที่17มิถุนายน2567 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้สื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในชั้นเรียน
วันที่13มิถุนายน2567 ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมถวายกระเช้า และอวยพร เจ้าคุณพระสุนทรมุนี
วันที่13มิถุนายน2567 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567
วันที่9มิถุนายน2567 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วันที่4มิถุนายน2567 โรงเรียนจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
วันที่2มิถุนายน2567 โรงเรียนร่วมให้กำลังใจแก่นักกีฬา
วันที่31พฤษภาคม2567 โรงเรียนจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่29พฤษภาคม2567 ผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานผ้าพันคอลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ข่าวนักเรียน
สำหรับอาจารย์


โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com