ข่าวประชาสัมพันธ์
วันแม่แห่งชาติ
ทรงพระเจริญ
ข่าวกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ
วันที่29ก.ค.63 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์จัดกิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย
ทรงพระเจริญ
วันที่24ก.ค.63 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข่าวนักเรียน
สำหรับอาจารย์


โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com