ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ข่าวกิจกรรม
วันที่29กันยายน2566โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมทำบุญถวายทานสลากภัต ประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
วันที่28กันยายน2566โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่22กันยายน2566โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) รับโล่รางวัลดีเยี่ยมระดับภาค ตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา
วันที่14-15กันยายน2566นักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมอบรมโครงการเจ้าบ้านน้อยที่ดีจุมปีฯ พาเที่ยว 2566
วันที่10กันยายน2566นักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือนักเรียนช่อดอกไม้จากไม้ไผ่ ของที่ระลึกในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
วันที่6กันยายน2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนออง์ความรู้และกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม
วันที่1กันยายน2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) มอบทุนเสมอภาคและมอบหมวกนิรภัย
ข่าวนักเรียน
สำหรับอาจารย์


โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com