ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลารับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2564
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ขยายเวลารับสมัครนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 - วันที่ 10 มิถุนายน 2564
ข่าวกิจกรรม
วันที่11มิ.ย.64โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนระยะที่ 1
วันที่10มิ.ย.64โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์จัดกิจกรรมทำความสะอาดล้างโรงเรียน
วันที่4มิ.ย.64ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน
วันที่1มิ.ย.64โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำสื่อและนวัตกรรมกา
ข่าวนักเรียน
สำหรับอาจารย์


โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com