ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ข่าวกิจกรรม
วันที่18-19ต.ค.64 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี
วันที่12ต.ค.64 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์รับมอบแอลกอฮอล์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์เครือ
วันที่7ต.ค.64 ซ่อมสนามเด็กเล่นของโรงเรียน
วันที่5ต.ค.64กับ ขอแสดงความยินดีกับ นางกมลพัชร กิวัฒนา ได้รับการกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณป
ข่าวนักเรียน
สำหรับอาจารย์


โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com