ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสังคมไทยสู่ผู้ใช้จักรยานยนต์ปลอดภัย
ประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองนักเรียน ผู้ขับขี่รถ ที่สัญจรไปมาโปรดทราบ ตามที่ เทศบาลเมืองน่าน ได้เข้าร่วมขับเคลื่อน โครงการสังคมไทยสู่ผู้ใช้จักรยานยนต์ปลอดภัย กับมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ สร้างถนนต้นแบบ 3 ดาวที่ปลอดภัย โดยมีการบังคับใช้ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ถนนสุริยพงษ์ สายนี้การขับขี่ผ่าน ต้องสวมหมวกนิรภัย และใช้ความเร็วไม่เกินข้อกำหนด 40-30 ไม่จอดรอสัญญานเกินเส้น ฝ่าฝืน ปรับจริง เพื่อโรงเรียนปลอดภัย ถนนปลอดภัย การท่องเที่ยวปลอดภัย เมืองน่านปลอดภัย
ข่าวกิจกรรม
วันที่18กรกฎาคม2567 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมนำต้นเทียนไปถวายวัด
วันที่17กรกฎาคม2567 ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่นักเรียนและคณะครู
วันที่13กรกฎาคม2567 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) อบรมหัวข้อเรื่องการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันที่12กรกฎาคม2567 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมผูกริบบิ้นสีเหลือง เพื่อถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงรัชกาลที่ 10
วันที่10-12กรกฎาคม2567 นักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ เมืองระแหงวิชาการ 2567
วันที่9กรกฎาคม2567 นักเรียนชั้นป.5 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมชมนิทรรศการเมืองสุขยั่งยืน
วันที่8กรกฎาคม2567 ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมเป็นเกียรติพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
วันที่6กรกฎาคม2567 เจ้าบ้านน้อยโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ต้อนรับอธิบดีกรมสรรพสามิต
ข่าวนักเรียน
สำหรับอาจารย์


โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com