ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลารับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2564
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ขยายเวลารับสมัครนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ข่าวกิจกรรม
ขอแก้ไขเวลาการรับใบงาน
ประกาศ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ประกาศโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ข่าวนักเรียน
สำหรับอาจารย์


โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com