ข่าวข่าวนักเรียน
23 ธ.ค. 60 ร.ร.จุมปีวนิดาภรณ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ตอบปัญหาศีลธรรม
วันที่ 23 ธันวาคม 2560 นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ รับรางวัลยอดสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรสูงสุด รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ และเด็กหญิงปวิตรา พุฒนา เด็กหญิงธันยพร พิศจาร และเด็กหญิงชนเนษฎ์ ตาทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรม ประเภทประถมศึกษา ในกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรถวายเป็นพระราชกุศลและแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ชิงรางวัลเกียรติยศ ประจำปีพุทธศักราช 2560 Masal Oku
 ข่าวข่าวนักเรียนทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com