ข่าวข่าวนักเรียน
30-31 ม.ค. 2561 นักเรียนคนเก่งโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์เข้าร่วมแข่งขันวิชาสังคมระดับประเทศ
30-31 ม.ค 2561 นักเรียนคนเก่งโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์เข้าร่วมแข่งขันวิชาสังคมระดับประเทศ เด็กหญิงปวิตรา พุฒนา Prada Replica Handbags นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เข้าร่วมแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2561 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร Masal Oku Masal Oku
 ข่าวข่าวนักเรียนทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com