ข่าวข่าวนักเรียน
15 ธ.ค. 60 สภานักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ได้รับรางวัลเหรียญทอง
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 สภานักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร  Masal Oku Masal Oku
 ข่าวข่าวนักเรียนทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com