ข่าวข่าวนักเรียน
26 ธ.ค. 60 นักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์รับรางวัลวิชาสังคมศึกษาระดับประเทศ
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ มอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สอบแข่งขันในโครงการวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาสังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของบริษัทเซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้แก่ ด.ญ.ปวิตรา พุฒนา สอบได้อับดับ 1 ของประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Fendi Replica Handbags ด.ญ.ชนเนษฎ์ ตาทอง สอบได้อับดับ 2 ของประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด.ญ.ธันยพร พิศจาร สอบได้อับดับ 3 ของประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด.ญ.วรรณิกา ดีปินใจ สอบได้อับดับ 1 ของภาคเหนือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด.ญ.กานต์พิชชา โชชัย สอบได้อับดับ 1 ของจังหวัดน่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด.ญ.ชัยรัมภา เพิ่มสุข สอบได้อับดับ 1 ของประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด.ญ.อรปรียา มาตรา สอบได้อับดับ 2 ของประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด.ญ.อัญชิสา หนูอิ่ม สอบได้อับดับ 3 ของประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และด.ญ.ปรียาภรณ์ ศรีเคน สอบได้อับดับ 1 ของภาคเหนือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Masal Oku  
 ข่าวข่าวนักเรียนทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com