ข่าวกิจกรรม
วันที่17กันยายน2565ชมรมครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดงาน “เกษียณสุข เกษมสันต์” ให้แก่คณะครูและบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่17กันยายน2565ชมรมครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดงาน “เกษียณสุข เกษมสันต์” ให้แก่คณะครูและบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส โดยโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) มีครูเกษียณอายุราชการ จำนวน3ท่าน ได้แก่ นางเนาวรัตน์ ธราวรรณ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ นางเยาวนี สายใจ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และนางพัชญา ผลรินทร์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โดย นางพิลาสีนี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมือง (บ้านภูมินทร์) มอบของขวัญวันเกษียณให้แก่ครูเกษียณของโรงเรียนทั้ง3ท่าน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com